Menu

Documenten

Document R-1590-14-7982-12v

Wouter soone wijlen Marten Ardt Wouters, die helft onbedeijlt hem toebehoorende in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende een halff lopensaet of daeromtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Ghijsberdts van Ghilze deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Janssoon Vermee dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijn strate aldaer, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Willem soone wijlen Jan Janssoon Vermee voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra (16 meij 1590, scabini Grevenbrouck et Vet).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832