Menu

Documenten

Document R-1623-14-7996-197r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons Schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Peeter ende Adriaen gebroederen, Bartholomeus sone Gelden Meussoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe ende Goijart sone wijlen Jan Goijartssoon als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren kijnderen wijlen Peeter Cornelis Hendrick Beren die men noemde Munster, Cornelis sone Antonis Cornelissoon met Joosten sone Pauwels Joost Hermans sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen Hendricken ende Peeterken gebroederen ende sustere kijnderen wijlen Peters Cornelis Beren voirgeschreven, die voirschreven Peeter den soone Peeter Cornelis Beren voirschreven met Antonis soone wijlen Joost Wouter Jan Reijnen sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelis ende Peeterken broeder ende suster kijnderen wijlen Cornelis sone wijlen Cornelis Hendrick Beren voirschreven ende die voirschreven Peeter alnoch met Jannen den sone wijlen Daniel Adriaenssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelia onmondige dochter wijlen Daniel Peeters Beren voirschreven, voor welcke onmondige die voirschreven momboir ende toesiender int bijwesen van Jannen de Roij onsen schouteth hen sterck waren maeckende ende hebben bekent bekennen mitsdesen vande erffelijcke goederen naer doode van wijlen Peeter Cornelis Beren ende Mechtelt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Peeter Denijs hunne vader moeder grootvader ende grootmoeder respective vervallen eene erffdeijling aengegaen ende gemaeckt te hebben in maniere hiernaevolgende,

Geen goederen aan de Hasselt.

Datum viii martij 1623Zoeken in website: De Hasselt voor 1832