Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1602-14-7991-142r

Cornelis soone wijlen Michiel Adriaen Wouters als man ende momboir Digna sijne huijsvrouwe dochter Willem Janssoon Vermee daer moedere aff was Jenneken dochter Goijart Marten Jan Schenen, een stuckxken saijlants een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborg ter plaetse geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse Jan Willemssoon van Dijck deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Janssoon Vermee dander zijde, streckende van eenen gemeijn ackerwech aldaer genoempt de Sloprijdt, totter erffenisse Jan Willemssoon van Dijck voirs. ut dicebat legittime etc. Willem soone wijlen Jan Janssoon Vermee boven gestaen sijner huijsvrouwe ... hem tsijnen recht van tocht, ende Goijarden sijnen onbejaerde soone verweckt met Lijsbeth sijn wettige huijsvrouw dochter Adriaen Gijsberts van Gilze ten erffen te blijven met affgaen etc. warandiam, ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Willem coopere hiervuijt sal gelden eenen st min een oirt erffchijns aende erffgenamen Jacob Emmen tot Oisterwijck te betalen, dach et scabini ut supra (xix martij 1602 scabini Borchman et ...).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832