Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1601-14-7991-115r

Anthonis soone wijlen Cornelis Cornelis Wouterssoon een stuck erffenisse eenselves tot saijlant ende andersints tot weije ende moer liggende vijff lopensaet min een roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Gheridt Cornelis sBeren deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt ende Henrick Denijs Henrick Wouterssoon totten voorschreven Langstrate ut dicebat legittime etc. Gheridt soone wijlen Cornelis Cornelis sBeren met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (v octobris 1601, scabini Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832