Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1557-14-7947-74r

Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Embrecht zoon van wijlen Jan Peter Meeus voornoemd, voor hem tot vruchtgebruik te blijven en tot erfrecht te blijven voor zijn wettige kinderen uit zijn eerste huwelijk, bij wijlen Kathelijn zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Meeus Otten verwekt, met afgaan en vertijen etc, een stuk land hem toebehorende in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Hasseltsche Ackeren aenden Gruenenwech tussen:
erfenis van Embrecht Jan Meeus met zijn kinderen uit het eerste huwelijk een zijde
erfenis van Cornelis verkoper voors ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
erfenis van Marie weduwe van Jan Daniel van Boerden cum pueris (met haar kinderen) ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te vrijwaren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangies af etc.
Datum et scabini ut supra (Datum en schepenen als boven).

1557, maart 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832