Menu

Documenten

Document R-1526-14-7919-65v

Henrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels zoen een huijs hoff hem toebehorende mette erffe daer aen liggende alsoe groet ende cleijn als dat aldaer gelegen is inde parochie van Tilborch ter plaets geheijten in die Stockhasseltsche straet tussen erffe Arijaen Michiel Roeloffs deen sij ende voert ront om aen die ghemeijn straet aldaer als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Pauwels zoen Henrick Gherits et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) loss ende vrij dempto (behalve) anderhalf loepen rogs erffpachs aen die Persoenscap van Tilborch te betalen, ende voert allen anderen commer ende calaengijen daer in wesende altemael aff te doen den selven datum xxx aprilis scabini Zwijsen ende Joest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832