Menu

Documenten

Document R-1681-14-8023-184r

Adam Jan Somers als man ende momboir van Eijken Janssen van Beurden, ende Cornelis Adriaensse van Beurden in qualiteijt als momboir van de innocente soone wijlen Jan Adriaenssen van Beurden, daer moeder aff was Maria Anthonij Sijmons, cederunt aen Peeter Jan Peeter Sijmons, een parcheel saeijlant groot drie loopensaet off daer ontrent, gelegen aen de Hasselt alhier, comende oost Daniel Adriaenssen van Beurden, suijt de kinderen Cornelis Geritsse van Beurden, west het een onmondich kint van wijlen Cornelis Andriesse van Beurden, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den 9e december 1681. Coram scabinij Soffers et Colen.

Cooppen: 300 gulden.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832