Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8072-183v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, sijn gecompareert Huijbreght Peeter Smarien, Jan Cornelis Pulskens, inne huwelijck hebbende Maria Peeter Smarien, Geraert van den Brul, inne huwelijck hebbende Cornelia Peeter Smarien, Cornelis Verbunt als momboir, ende Willem Jan Smarien als toesiender, van Jan ende Anneken, onmondige kinderen wijlen Peeter Jan Smarien, daer moeder aff was, Allegonda Huijbert Mutsaers, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende beleijden mits dese, met malcanderen aengegaen ende gemakt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, van de naerbeschreve erffgoederen, hen comparanten met het overleijden van den voors. Peeter Jan Smarien ende Allegonda Huijbreght Mutsaers, henne ouwders saliger, waeren aengecomen, ende dat in der voegen, forme, ende manieren hier naer beschreven volgende,

Alleen onroerend goed aen de Rijt, den Berckdijck, Jacobs Hoek, Lievegoir, in't Reck onder Gilse, in de Schoots, Maesdijck en aen den Ouwden Draijboom.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832