Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-213r

Willem Rosen, cedit aen Laureijs Adriaen Swagemakers, een parceel ackerlants, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Jan Sijmons, suijt Willem de Beir, west Jan Niclaessen de Cocq, ende noort de kinderen Laureijs van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den tweeden maart,

Cooppen 92 gulden 10 stuijvers voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832