Menu

Documenten

Document R-1715-14-8188-59r

Adriaen, ende Peeter Embregt Maes, Embregt, ende Adriaen Denis Maes, Jan van Buel, Jan Peeter Antonij Donders, Daniel Peeters van Heijst, Wouter Cornelis Wouters, Jan Lodevicus Somers, ende Peter Bierlings van Dongen, cederunt aen Nicolaes Antonissen, ende Peeter Wouters Lievens, een huijs, met hoff, ende aengelagh groot een loopensaet offte etc., gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier onder Tilborgh, aldaer tussen erffenisse oost de straet, zuijd de wed. Jan Goijaert Heerden, west Jan Adriaens, ende noord deselve, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den sesden december seventhien hondert vijffthien.

Cooppenn: 255 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832