Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1532-14-7925-16v

Cornelis zoon van wijlen Cornelis Daniels heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis zoon van wijlen Gerit Herman Heijsten een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 1½ lopensaet en 4 roeden, gelegen in de parochie Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met meer anderen een zijde en een einde
erfenis van Wouter Jans ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
Een stuk erfenis in land en weiland, groot ongeveer 8½ lopensaet en 4 roeden, gelegen als voor tussen:
erfenis van Daniel en Gerit, zonen van wijlen Jan van Boerden en meer anderen een zijde
erfenis van Arijaen Gerit Meeus en meer anderen ander zijde
erfenis van Sijmon Reijnkens een einde
de gemeijne weg ander einde.
Nog een stuk erf in land gelegen, groot ongeveer 3½ lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Daniel en Gerit, gebroeders, zonen van wijlen Jan van Boerden een zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen ander zijde en een einde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander einde.
Hieruit te gelden:
aan Jan Beerijs Eelkens 1 mud rogge erfpacht;
aan Heijl Jan Zomers 6 lopen rogge erfpacht;
aan de Persoonschap van Tilburg 1 lopen rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilburg ½st erfcijns;
aan Cornelis verkoper 2 mud rogge erfpacht.

1532, november 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832