Menu

Documenten

Document R-1502-14-7899-6r

Elizabet weduwe Peter Nouwe ende Aert haer soen cum tutore (met haar voogd) ... hebben gheloeft als principael sculder te gelden ende te betalen Johanna dochter wilner (wijlen) Jan Brekelmans thien lopen rogge erffs solvendum anno quolibet in die purificationis beatae Maria (te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis) uit ende van eene acker lands v lopensaet vel circiter (of daar omtrent) ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten aen den Roeijenberch tussen erffe Gherit Jan Wouters soen deen sijde ende tussen erf Willem Lambrecht Roeloffs soen dander sijde Item uit ende van een stuck lands gheheijten die Crompt ghelegen tussen erffe Gherits voers deen sijde ende tussen erffe Aert ... voers dander sijde, als sij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken date iii februarij scabini Stellaert, Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832