Menu

Documenten

Document R-1563-14-7953-79r

Henrick zoon van wijlen Jan Sijmons legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Gerit zoon van wijlen Jan Veldekens als momber van Jan en van Adriaen, gebroeders, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Sijmons voornoemd, ten behoeve van deze onmondige kinderen voors, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen 't Creijenven, aldaar tussen:
erfenis nog aan Henrick voors toebehorende een zijde
erfenis van de weduwe van Peter Gerit Jan Maes Geenen cum pueris (met haar kinderen ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde
zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen ten behoeve van de onmondige kinderen voornoemd.
Datum 27 februari '63 n.st., schepenen Ghierll en Buerden.

1563, februari 27

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832