Menu

Documenten

Document R-1749-14-8194-237r

Jacobus, Johanna, en Cornelia cum tutoribus broeder en susters meerderjarige kinderen wijlen Jan Gerart Smulders, cedunt aan Adriaan Gerart Smulders een half huijs aan den oostenkant, scheijdende op de middel muur tussen deese ende de wederhelft ten westen, met den hof daar aan groot twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de kinderen Peter van de Wegen, zuijt de straat, west en noort den cooper, belast met vier vaten rogge s'jaars in eenen meerderen pagt aan den H: Geest Armen alhier, Item met twee penningen in eenen meerderen chijns aan de geswoorens alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijf en twintigsten september seventien hondert negen en veertigh.

Cooppenn: 80 gulden, hier op betaalt bij de vest 40 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832