Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-52v

Hanrick soen wilner (wijlen) Cornelis Appels heeft gheloeft als een principael sculder hem te geven te gelden ende te betalen Pauwels soen Jan Pauwels anderhalff mudden rogge jaerlicx ende erffelicx pachts erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een stuck lants van vijff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter steden gheheijten in Sterts Hoeve tussen erffe Peeter Willem sBeren soen deen sijde ende tussen erffe Jan soen wilner Jan Smit Nouwen dander sijde streckende van erffe Mathijs van Eijndt met meer anderen totter gemeijnde straten Item noch uit ende van een stuck lants acht lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie voirs aen die Hoeven tussen erffe des convents van Tongerloe deen sijde ende tussen erffe mijn heer die prelaet van Tongerloe voirs dander sijde ende metten eenen einde cum alijs (met anderen) ende anderen eijnde aen die gemeijnt van Tilborch ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende d onderpanden goet te maken ende commer aff te doen datum ut supra (den derden dach februarij) scabini Vermee ende Beris.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832