Menu

Documenten

Document R-1742-14-8192-306v

Jenneken Cornelis Gijsberts de Beer, cum tutore, cedit aan Gerart Joost de Beer, een halff huijs aanden zuijdenkant scheijdende op de middelmuer tusschen deese ende de wooninge ten noorden, met een schopke en aangelag groot een L ofte etc. gestaan ende gelegen alhier onder Tilborg, aende Hasselt, oost de straat, zuijt Peter Hoirvoorts, west en noort den cooper, Item een parceel weijde groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor aende Hasselt, aldaar oost en zuijt Adriaan de Rooij, west den cooper, en noort Embrecht Maas, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer, pro ut in forma, actum den derden april seventien hondert twee en veertig.

Cooppenn: 175 gulden, hier op betaalt bij de vest vijff en seventig gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832