Menu

Documenten

Document R-1513-14-7910-28v

Jan zoen wilner (wijlen) Jan Nouwe heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Henrick Peters vande Hoeve een mud rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse waer aff den iersten betael dach weesen sal van Lichtmisse naestcomende over een jaer uit ende van eenen acker lands viii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij die Steene Camer tussen erffe Robbrecht van Malsen heer van Tilborch deen sijde ende tussen Henrick Peter Aerts zoen dander sijde streckende vande erffe Henrics Vermee totte ghemeijnde straten toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken ende allen commer ende calangie daer op comende aff te doen datum ix januarij scabini Beerthen, Jo Berijs.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832