Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-88r

Laureijs van Heijst cedit, aen Niclaes van Gorp, een parceel weijlants groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort den vercooper, suijt ende west de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren (den negenden februarij sestien hondert sevenentnegentich),

Cooppen et slagen 235 gulden, voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832