Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7941-3v

Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Ghijsbrecht nat. zoon van Jan van Ghierl samen met ondernoemde brieven en recht, met afgaan en vertijen, een huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, gelegen in de parohie van Tilburg ter plaatse genaamd dat Creijeven tussen:
erfenis van Cornelis Jan van Spaendonck met nog anderen een zijde
erfenis van Peter Jan Meeus met meer anderen ander zijde
erfenis van Peter Gherit Jan Maes Ghenen ook met meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welk huis etc. de voors. Peter zoon van wijlen Peter Zegers gekocht had van Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen zoals in brieven van Tilburg.
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Ghijsbrecht koper voors. daaruit moet betalen boven die pachten en cijns, in de voornoemde brieven genoemd en begroot, nog bovendien 25 stuivers erfcijns aan Jan Pauwels van Boerden, die te los staan met 60 karolus gulden volgens de brieven, die daarvan zijn.

Adriaen zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar hij zei zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap het huis, schuur, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, dat Peter zoon van wijlen Peter Cornelis Zegers, zijn broer, heden verkocht en gevest had aan Ghijsbrecht natuurlijk zoon van Jan van Ghierl, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd dat Creijeven tussen erfenis zoals boven in voorgaande brief, en Adriaen voors. heeft verder geboden en geloofd daartoe te doen al wat een naarderman van rechtswege moet doen en dat te doen al de tijd als hij het van rechtswege schuldig zal zijn te doen.

1550 april 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832