Menu

Documenten

Document R-1731-14-8191-1v

Johannes Janssens als momboir, ende Martinus Zeger Brock als toeziender over de twee onmondige kinderen wijlen Alegonda Jan Cornelissen daer vader van is Laureijs Jan Joosten, met consent ende decreet van heren drossen en schepenen alhier de dato 16 deser maant junij 1731 op heden verthoont cedunt aen Johannes Janssens ten behoeven vande selven Janssen een parceel ackerlant groot twee Loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaatse aende Hasselt aldaer oost Adriaen Maas, zuijd de straat, west ende noort Geertruijd de Cocq, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negenentwintighsten junij seventien hondert een en dertigh.

Coopenn en slagen 90:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832