Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1593-14-7984-23r

Niclaes soone wijlen Adriaen Peter Zegers, een stuck erffenisse hem toebehoorende tot landt ende weije liggende geheijten tGeluckt vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse de erffgenamen Ghijsbert Gheridt Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beir dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willems Veramelvoirt totter gemeijne strate geheijten de Langstraet voirs. ut dicebat legitime etc. Anthonisen soone wijlen Cornelis Cornelis Wouterssoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xij aprilis 1593.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832