Menu

Documenten

Document R-1533-14-7926-11r

Erfdeling tussen Peter, Willem en Jan, gebroeders, en Peter Goijaert Pulskens als man en momber van Lijsbeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter Vermee, van de goederen hun aangekomen van hun ouders.
Peter voors zal hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Peter Heijstmans een zijde
erfenis van Jan van Ghierl ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk weiland gelegen als voor in de Creijenvenschestraet tussen:
een waterlaat een zijde
de voors straat ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee een einde
erfenis van de weduwe van Gerit Hagaerts ander einde.
Een stuk weiland gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in dat Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Meeus een zijde
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen ander zijde
erenis van Arijaen Gerit Meeus een einde
de gemeijn straat ander einde.
Een derde deel van een beemd bij Lichtenberch in die Vier Buender, de gehele beemd aldaar tussen:
de Hoeve van Lichtenberch een zijde
de Landscheiding met Breda ander zijde
erfenis van Gerit Vranck Lemmens een einde
dat Reck ander einde.
Peter voors moet hieruit betalen aan de weduwe van Wijerick vanden Haenenberch een derde deel in 1 mud rogge Bredase maat en in Tilburg te leveren; aan Lucas van Amerzoijen 1 braspenning en een half oert erfcijns.
Voorwaarde is, mocht er meer kommer op staan dan hier genoemd, dan zullen de andere deelslieden mee betalen.

Hiertegen zal Willem voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet min 1 vierdevaetsaet uit een stuk land van 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen een zijde
erfenis van Jan Jan de Vet ander zijde
erfenis van Jan Meeus een einde
erfenis van Daniel Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Nog de helft van een stuk beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die 12 Buender, aldaar tussen:
erfenis van Daniel en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
die Leije een einde
die Moerstraet ander einde.
Uit de beemd moet Willem voors betalen 2 stuiver en 1 Hollands erfcijns te betalen in Breda. Hij moet de schouw onderhouden.
Voorwaarden zijn al boven.

Hiertegen zal Jan voors hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Michiel Gerit Wouters een zijde
erfenis van Jan Meeus en meer anderen ander zijde
erfenis van Cornelis die Beer een einde
de gebuerwech ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
een gebuerwech ander zijde
erfenis van Arijaen Gerit Meeus een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Een vierde deel in een beemd gelegen in de parochie voors in die 12 Buender, de gehele beemd tussen:
erfenis van Daniel en Jan zonen van wijlen Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde
etcetera ut supra (als voor).
Uit de beemd moet Jan voors gelden in de berghen cijns te betalen in Breda 1 stuiver en 1 hollands erfcijns. Hij moet de schouw van de beemd voors onderhouden.
Voorwaarden zijn als voor.

Hiertegen zal Peter voors [Peter Goijaert Pulskens] hebben, houden en erfelijk bezitten een stuk weiland gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker after Deen Luijtkens, aldaar tussen:
erfenis van Daniel en Jan zonen van wijlen Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde en een einde
erfenis van Daniel voors ander zijde
erfenis van Wouter Jans ander einde.
Vijf vierdevaet land in een stuk land van ongeveer 2 lopensaet gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in dat Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Jan Meeus een einde
erfenis van Daniel Jan Reijnen ander einde.
Nog een vierde deel van een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de XII buender, de gehele beemd tussen:
erfenis van Daniel en Jan zonen van wijlen Jan van Boerden alias Luijtkens een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
die Leije een einde
de Moerstraet ander einde.
Uit de beemd te gelden in de Berghens cijns te betalen in Breda 1 stuiver en 1 penning Hollands.
Peter voors moet sHeren schouwen van de beemd onderhouden. Met voorwaarden als voor.

1533, december 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832