Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-87r

Jan Peter Crijnen, Denis Jan Peter Denis, en Anthonij Paulus van Berckel als in houwelijck hebbende Jennemaria Jan Peter Denis cedunt aen Jan Nicolaes Maes een huijs ende schop, hoff en aengelege erve groot samen vier en een halff loopensaat offte etc., gestaan ende gelegen onder dse Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaatse aant Crijven aldaer oost Jan vanden Meegdenbergh, zuijd Cornelis vanden Broek, west de gemeene srtaat, ende noord den H: Geest Armen alhier, belast meteenen pagt van drie gulden s'jaers aent comptoir vanden rentmeester der Geestelijcke Goederen dese Quartiers van Oosterwijck, voorts los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den acht en twintigsten februarij seventhien hondert drie en dertigh,

Cooppenn: 115 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832