Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-30v

Cornelis zoon van wijlen Lambrecht Willems heeft wettelijk en erfelijk in een erfruil overgegeven en opgedragen aan Peter zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans met afgaan en vertijen zoals dat gewoonte is en recht een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende etc, hem toebehorende, in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Postelstraet aan het einde van de Stockhasselt tussen:
erfenis van Jan Wouter Gherits een zijde en einde
erfenis van Matheus Wouter Gherits en de gemeijnt van Tilburg ander zijde
die gemeijn straet ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie en plaats voornoemd tegenover de straat tussen:
erfenis van Matheus Wouter Gherits een zijde
een heihoeve genaamd Ceelen Hoeve, waar echter een waterlaat tussendoor loopt ander zijde
erfenis van Lijsbet weduwe van Cornelis Jan Sijmons met haar kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. in alle grootte als het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Matheus voornoemd een zijde
erfenis van Adam Cornelis Jan Sijmons ander zijde
erfenis van Peter Jan Reijnen een einde
die gemeijn straat voors. ander einde.
zoals hij zeide.
Waartegen de voors. Cornelis wederom in deze erfruil zal hebben een stuk beemd groot ca 6 lopensaet gelegen onder Gilze in die Kemkens aan die Vrij Hoeven, waarvan de voors. Peter aan de voors. Cornelis goeding en vesting moet doen in het land van Breda, zoals dat behoren zal.
Cornelis hierin bovengenoemd heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende met de 2 stukken land voors. voor Peter voors. te waren zoals gebruikelijk behalve dat Peter voors. daaruit moet betalen:
¾ deel in ca 3 stuivers en 1 oirtstuiver erfcijns en nog
¾ deel in het derde deel van ca 1 braspenning erfcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen.
Daartoe ¾ deel in het derde deel van 2 stuiverrs erfcijns en in ca een halve oude grote erfcijns de Geer van Tilburg.
'sHeren schouwen van de waterlaat voornoemd te onderhouden naar oude gewoonte. Cornelis bovengenoemd heeft verder geloofd op verbintenis als voor dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangies daarop komende voor hem allemaal af te doen.

1553, december 30

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832