Menu

Documenten

Document R-1550-14-7940-54v

Kathelijn dochter van wijlen Peter Borchmans met haar voogd etc. en Henrick zoon van wijlen Andries Henrick Martens als man en voogd van Lijsbet dochter van wijlen Peter Borchmans hebben wettelijk en erfelijk overgegeven aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans samen met de ondergenoemde brieven en al het recht, met afgaan en vertijen elk een derde deel hen toebehorende in een huis, hof met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van nu ter tijd jonker Adriaen van Malsen heer van Tilburg en Goirle een zijde
erfenis van Marija weduwe van Joest van Ethen met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aert Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts een einde
die gemeijn straat ander einde,
van welke grond en erve of erfenis Peter zoon van wijlen Willem Borchmans 2 lopensaet erfelijk gekocht had van Wouter Anthonis Frans voor hemzelf en voor Peter diens zoon gelegen destijds tussen:
erfenis van Lijsbet de vrouw van Denijs Frans en Wouter haar zoon een zijde
erfenis van Heijlwich weduwe van Peter de Cuijper, dat daarvan afgebeeld was ander zijde
Nog 2 lopensaet daarvan, die Heijlwich weduwe van Peter de Cuijper voors. en haar kinderen gekocht hadden van dezelfde Wouter Anthonis Frans voor hemzelf en voor Peter diens zoon voors. destijds gelegen tussen:
erfenis van Anthonis Frans een zijde
erfenis van Peter Willem Borchmans ander zijde
zoals blijkt in verscheidene brieven van Tilburg de dato 26 februari in het jaar onzes Heren 1515.
Uit welke 2 derde delen Daniel voors. moet betalen twee derde delen in een half mud rogge erfpacht aan de erfgenamen van wijlen Engel Beerten en twee derde delen in een half oirt stuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg en daartoe nog twee derde delen in 4 lopen rogge erfpacht en 10 stuivers cijns aan Laureijs Henrick Zwijsen, welke 4 lopen rogge en 10 stuivers pacht en cijns voors. elk jaar te los staan met 49 karolus gulden volgens verscheidene losbrieven, die daarvan zijn.
Kathelijn met haar momber en Henrick bovengenoemd hebben geloofd als schuldenaar en schuldenares op hen en op al hun goederen hebbende en verkrijgende dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig weerzeggen en alle andere kommer en calangies van hunnentwege, vanwege wijlen Peter Willem Borchmans en ook vanwege Heijlwich weduwe van Peter de Cuijper voornoemd en haar kinderen en al hun nakomelingen daarop komende elk tot zijn derde deel toe allemaal af te doen.

1550, maart 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832