Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-32v

Norbertus de Jongh als in houwelijck hebbende Margo Hosemans cedit aen Geerit Loureijs Swagemakers een perseel soo weij als ackerlant groot drie en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer aende Korte straat oost Loureijs Adriaen Swagemakers, zuijd de straat, west de kinderen Guilliam Boogers, ende noord ..., los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftienden februarij seventien hondert twee en dertigh.

Cooppenn: 140 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832