Menu

Documenten

Document R-1522-14-7918-54r

Lambrecht Willem Lambrechts soen heeft gheloeft als een principael sculder haer te geven te gelden ende te betalen Kathelijn weduwe wilner (wijlen) Gerit Jan Reijner Crillarts haer ter tochten ende haren wittige kijnderen die sij bij Gerit voirs vercregen heeft ten erve te blijven eenentwintich stuijvers jaerliken ende erffeliken renthen erffelic ende alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daer toe behorende negen of x lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begripende gelegen inde parochie van Tilborch ter stede geheijten aen die Hasselt tussen erffe Sijmon Herman Heijsten deen sijde ende tussen erffe Aert Peter Nouwen dander sijde streckende vander gemeijnder strate tot eenen ghebuerwech aldaer ut dicebat et promisit super se et bona sua habita et habenda warandiam more solito (zoals hij zeide en heeft beloofd op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende te waren zoals gebruikelijk) ende donderpanden goet te maken ende alle commer aff te doen datum et scabini ut supra (den vierden dach februarij anno xxii scabini Wouw Beris).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832