Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1505-14-7902-14r

Gherit soen wilner (wijlen) Heijsten sijn ghedeelte in een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten te weten die stede ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten Hasselt tussen erffe Elisabeth weduwe Jan Peter Nouwe met meer andere deen sijde ende tussen erffe erffe Jan Henric van Gestel dander sijde streckende vande erffe Elizabet voers met meer anderen totte ghemeijne straete toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Sijmon van Son et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) in eendeel uijtgenomen uit heelde stede xxxv lopen rogge erfpacht .... date x martij scabini Thijs Beerthen, Ghijsbert Vermee.

(Later er boven bijgeschreven) Sijmon soen wilner (wijlen) Jans van Son twee gedeelt ut infra (als onder) supportavit (heeft overgegeven) ... Jans van Gestel date ix april? scabini Eelen, Beerthen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832