Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1512-14-7909-36a

Cornelis Daneels zoen een stuck lands hem toebehoerende ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt Ackeren tussen erffe Vranck Lemmens deen sijde ende tussen erffe Aleijt die weduwe Gherit Jan Maes Gheene met haer kijnderen dander sijde streckende vande erffe Embrecht Eelkens totte ghemeijne zoeijen toe aldaer als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Lauwreijs die weduwe Jan Sijmons tot hoere tochten ende hoeren wittige kijnderen bij Janne vercregen ten erve et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij dempto (behalve) 1 oirt? chijns tot Oesterwijck te gelden date op Sinte Matheeus dach scabini Aelwijns, Bont anno xii.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832