Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1703-14-8185-180r

Adriaen van den Kiebom, cedit aen Michiel, ende Peeter Adriaen Peeter Denis Corsten, een parceeltien ackerlants groot ontrent een loopensaet, gelegen aende Hasselt alhier, oost Adriaen Bogaers, suijt Peeter Jan Deckers, west de gemeene straet, ende noort den voornoemden Bogaers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den sesden februwarij,

Cooppen 78 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832