Menu

Documenten

Document R-1731-14-8191-17r

Sr. Willem de Munninck deurwaerder van haere Ed: Moog: de heeren Raaden van Staaten der Vereengde Nederlanden cedit aen sr. Johan Tabbers procureur alhier een perseel ackerland groot drie loopensaet offte etc. gelegen onder dese heerlijcheijdt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost den heer deser Heerlijcheijd, zuijd Jan Baptista van Groenendael, west de straat, en noord Jan Adam van Ael, belast met ses vaten en een halff rogge s'jaers in eenen meerderen pagt aende conventualen van Tongelo, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den sevenden november seventien hondert een en dertigh,

Cooppenn: 31:10:0 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832