Menu

Documenten

Document R-1746-14-8194-13v

Lowies Colin als momboir en Jan Babtist Hosemans als toesiender over de drie minderlarige kinderen wijlen Laurens Hosemans, verweckt bij wijlen Anna Wijdemans met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier in dato 10 september seventien honderd ses en veertig, op heden vertoont, hebben wettelijck ende erffelijck verkogt opgedragen ende overgegeven aan Arnoldus Piggen een parceel bos met de eijke boomen daar aan gehorende groot twee lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg in den Berckdijk, aldaar oost de kinderen Jan Babtist de Roij, zuijt Willem Cornelis Zegers, west Piternel de Beer, en noort de straat.
Item een parceeltie uijtgestoken beemde groot een L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse in de Oude Leij aldaar oost ..., zuijt ..., west ... en noort ...
Beijde los ende vrij uijtgenomen wegen stegen schouwen waterlaten ende alle andre na buerlijcke regten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten october seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: et slagen 124:10:0 voldaen.

De selve cedunt aan Jacobus Willem de Beer een parceel weijde groot twee lopensaten ofte etc. met twaalff eijcke boomen daar voor staande genaamt de Coeijweijde, gelegen alhier onder Tilborg aande Hasselt, aldaar aant Heijlige Geest stratie oost de weduwe Nicolaas van Gorp, zuijt Cornelis Beris, west de gemene straet, ende noort het Heijlige Geest stratie, los en vrij uijtgenomen wegen stegen, schouwen, waterlaten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten october seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: et slagen 246:10:0 voldaen.

De selve cedunt aan Peter Guns een parceel beemde groot ses lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg in de Ouwe Nieuwe Velden, aldaar oost de weduwe Goijaart van Oosterhout, zuijt en west Quirijn Ariens van Helvoort, en noort de heijde, los en vrij uijtgenomen wegen stegen schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten october seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: et slagen 16 gulden voldaen.

De selve cedunt aan Leendert Dionijs van Tulder een parceel ackerlant groot vier lopensaten offte daar ontrent, gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse aan de Clijn Hasselt, aldaar oost de gemene straet zuijt de kinderen Jan Verbunt, west Maria Jan Momboirs, en noort Hendrick Mutsaers, los en vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijff en twintigsten october seventien hondert ses en veertig.

Cooppenn: et slagen 272 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832