Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1554-14-7945-19r

Peter zoon van wijlen Peter Zwijsen als man en momber van Willem dochter van wijlen Adriaen Ghijsbrecht van Boerden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Elen Jan Sijmons samen met de brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende genaamd de Bonte Acker groot ca 4 lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Steenen Camer tussen:
een gemeijn waterlaat aldaar lopende een zijde
erfenis van Jan Aert Verhoeven ander zijde
erfenis van jonkheer Adriaen van Malsen een einde
de gemeijn straat ander einde,
welk stuk land Peter voors. als man en momber van Willem zijn huisvrouw voors. met recht van naarderschap verkregen had van Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders en wat de voors. Anthonis gekocht en verkregen had van Geertruijt, weduwe van Willem Willem Mutsaerts, van Adriaen haar zoon en van Cornelis zoon van wijlen Willem Mutsaerts als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Gherits als toeziener van Peter, Jacop en Jan, gebroeders, en Barbara, Vijver en Marike, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en Geertruijt voors., zoals dat in schepenbrieven van Tilburg daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Peter verkoper voornoemd heeft geloofd als schuldenaar op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege en vanwege zijn huisvrouw daarop komende allemaal voor hem af te doen.

1554, november 6

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832