Menu

Documenten

Document R-1555-14-7946-27v

Anthonis zoon van Jan Gherart Hermans legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) met afgaan en vertijen etc. aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis sBeren een stuk land hem toebehorende groot ca twee en een half lopensaet of zo groot en klein als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
die gemeijnt van Tilburg een zijde
erfenis van Jan Daniels ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daar op komende af etc. salvo (behalve) dat Cornelis koper voors. daar uit moet gelden 5 hollandse penningen erfcijns, aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen te betalen, terwijl Anthonis verkoper voornoemd belooft dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc.
Datum de 4e december, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1555, december 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832