Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-4v

Cornelis soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp een stuck saijlants geheijten den Wilch? acker hem toebehoirende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Tetenbraeck aldaer tusschen erffenisse Huijbert Peeter Jan Adriaen Smolders aen beijde zijden hodende met beijde deijnden aen erffenisse Adriaen Aert Fiers ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Henrick Martenssoon de Wael mette gerechticheijt vanden wech over derffenisse Huijbert voirs hier toebehorende met affgaen etc warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc.
Datum et scabini ut supra (xv januarij 1598 Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832