Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1714-14-8187-238r

Jan Baesten, cedit aen Michiel Peeter Geerits een parceel ackerlant groot een en een halff loopensaet offte etc. gelegen binnen Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse oost, zuijd ende west Michiel Peeter Geerits, ende noord de straet, los ende vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfftienden februarij seventhien hondert veerthien.

Cooppenn: zijn 137 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832