Menu

Documenten

Document R-1736-14-8191-251r

Norbert de Cock, cedit aen Jacobus de Beer een derde in een perceel ackerlants groot int geheel vier ende een halff loopensaat offte etc. gelegen onder Tilborgh aende Hasselt ter plaetse agter 't Crijven aldaer oost Mattijs Nicolaes Maes, zuijd Jan de Roij, west den H: Geest Armen alhier, ende noord de weduwe Adriaen Somers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den negentienden meert seventien hondert ses en dertigh,

Cooppenn: 35 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832