Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1571-14-7962-25r

Adriaen soon wilner (wijlen) Gerit Vrancken een stuck saijlants van eenen lopensaet ende xxxvi roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de parochie van Tilborch ad locum ut supra ter plaatse als boven) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gijsberten soon wilner (wijlen) Gerit Henrick Beijkens met affgaen ende verthijen etc. warandiam, ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc. in zijn naam te doen houden sonder wederseggen ende alle commer ende calangie daer op comende altemael aff te doen den zelven datum et scabini ut supra (datum xxii decembris scabini Ghierll et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832