Menu

Documenten

Document R-1551-14-7942-36v

Marie weduwe van Joest Gherit van Ethen met Jan zoon van Steven Willem Stevens haar huidige man en de voors. Jan met dezelfde Marie zijn huisvrouw voornoemd hebben bekend in pacht te hebben van de wettige kinderen van wijlen Joest Gherit van Ethen en Marie diens huisvrouw voornoemd of van hun momber en dat gedurende het leven van Marie voornoemd, de helft van een huis en hof gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt, waar wijlen Joest Gherit van Ethen voors. placht te wonen en waar Marie voors. met Jan haar huidige man voors. nu nog wonen en waarvan de dezelfde Marie voors. de andere helft in tocht bezit, zoals ze zeiden.
Marie en Jan haar man voors. hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua, roerend en onroerend, hebben en verkrijgende, ter zake van de voors. pachting zolang Marie voors. zal leven en het voors. huis en hof gebruiken, bezitten en bewonen zal, aan haar voornoemde kinderen daarvoor jaarlijks uit te reiken en te betalen 35 stuivers, die elk jaar zullen verschijnen en vervallen met half april en voor de eerste termijn van half april nu a.s. over een jaar. Daartoe nog, dat ze jaarlijks daaruit zullen betalen 6 lopen rogge erfpacht, die de Tafel van de Heilige Geest in Tilburg jaarlijks heft op de goederen van Marie en haar kinderen uit haar eerste huwelijk voor aangeroerd en daartoe ook alle andere 1½ oirtstuiver erfcijns, die men aan de Gezworenen van Tilburg daaruit betaalt, dat Marie en Jan voors. deze 6 lopen rogge erfpacht en de 1½ oirtstuiver erfcijns zo jaarlijks zullen betalen gedurende het leven van Marie voors. en zolang zij het huis en hof voors. bewoont of gebruiken zal, dat de andere goederen van haar voorkinderen, voor aangeroerd, daarvan ongelast zullen zijn en blijven en alle kommer en calangies die voor de voor aangeroerde kinderen van haar daarvan mochten komen geheel voor hen af te doen.

1551, november 24

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832