Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1594-14-7985-12v

Cornelis soone wijlen Jan Cornelissoon de Beer, een stuck saijlants hem toebehoorende geheijten den Cranenberch iii lopensaet ende ii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Sterthoefe aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeuss deen zijde ende tusschen erffenisse Huijbert Joost Willems de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe ende kijnderen Ghijsbert Gheridt Beijkens totte gemeijnte aldaer ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp doude met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calangie daerop comende altemael etc. datum xxiii martij 1594 scabini Borchmans et Swagemakers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832