Menu

Documenten

Document R-1560-14-7951-40v

Marten zoon van Henrick Cornelis Appels, door deze Henrick en uit wijlen Jenneke diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Jan Nauwen, samen verwekt, Jan Anthonis Jan Adriaen Smoelders als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, Herman zoon van wijlen Jan Gerijts als man en momber van Engel zijn huisvrouw, en Elizabeth, gezusters, kinderen van Henrick en van wijlen Jenneke voornoemd, de voornoemde Elizabeth met een momber, door haar gekozen en haar door etc, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter Gerijt Jan Maes Geenen, met afgaan en vertijen etc, een stuk land in heide en weide liggende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aenden Roijenberch achter `t Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van Gerijt Gerijt Reijnen cum pueris (met zijn kinderen) een zijde en een einde
erfenis van de erfgenamen van Gerijt Adriaen Meeus ander zijde
de gemeijnt van Tilborch ander einde
ut dicebant [et promiserunt] warandiam more solito (zoals zij zeiden [en zij hebben beloofd] te waarborgen zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 30 december, schepenen Reijnbouts en Ghierll.

Dezelfden allen legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Herman zoon van wijlen Gerijt Hermans met afgaan en vertijen etc een stuk land in heide en weide liggende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aenden Roijenberch achter `t Creijenven, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Cornelis Gerijt Hermans cum alijs (met anderen) een zijde
de Tilborchse gemeijnte ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Jan Daniel van Boerden een einde
erfenis van de erfgenamen van Michiel Gerijt Wouters ander einde
zoals ze zeiden. [Ze hebben beloofd] warandiam more solito (te waarborgen zoals gebruikelijk) en dit verkopen etc ut supra (zoals boven).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1560, december 30

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832