Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1546-14-7937-59v

Peter zoon van wijlen Wouter Vermee met Willem zijn broer hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Jan zoon van wijlen Jan van Raeck een jaarlijkse en erfelijke cijns van 73 stuivers uit huis, hof met grond en erf daaraan liggende, toebehorende aan Peter voors., groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
Jan Cornelis sBeren een zijde
Adriaen Daniel Cornelis Hermans ander zijde
die gemeijn straten beide einden.
Nog uit een huis, hof, schuur en erf daaraanliggende, aan Willem voors. toebehorende, groot ca 3 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Velthoven tussen:
Henrick Willem Leijten Aerdt Goijaert Gielis Steven Ghijsbrecht Stevens die gemeijn straat
In margine: Gelost.

1546, januari 29

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832