Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1713-14-8187-189v

Huijbert Adriaen Smolders als momboir ende Jan Janssen van Beurden als toesiender over Catarina innocente dochter wijlen Gerrit Janssen van Beurden daer moeder aff was Dingena Joris Joosten naer voorgaende consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen inne dato tweeden februarij 1713 alhier gesien ende gelesen cedunt indier qualiteijte aen Adriaen Janssen van Beurden een parceel ackerlant en weijde groot drie loopensaet ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier aldaar oost bos vanden Ed. Heer alhier, zuijt en noort de weduwe Willem Daniels en west Jan Janssen de Jongh, los en vrij uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelevende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum den achtentwintighsten februarij seventhien hondert derthien.

Cooppenn en slagen 164 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832