Menu

Documenten

Document R-1597-14-7988-21r

Anthonis soone wijlen Cornelis Cornelis Wouters een stuck erffs eertijts vande gemeijnte inne gecomen nu ter tijt tot saijlant ende weije liggende vijff lopensaet ende xiiii roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten teijnden dat Creijeven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans deen zijde, ende voirts rontsomme aende gemeijnte aldaer ut dicebat legittime etc. Adrianenen soone wijlen Adam Cornelis Sijmons met affgaen etc. warandiam ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaen coper hiervuijt sal ghelden een halff blanck tsiaers ghewinchijns aenden Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen datum viii martij 1597 scabini Vet et Borchmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832