Menu

Documenten

Document R-1644-14-8005-85r

Lenaert sone wijlen Jan Willemss, t derdedeel onbedeijlt van een stuck saijlants seven quartier of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Vrancken deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt totter gemeijne strate, ut dicebat legitime etc. Cornelis sijne broeder met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen de chijns hier vuijt sal moeten betalen, datum viij februarij 1644, scabini Gilse et ...
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832