Menu

Documenten

Document R-1533-14-7926-5v

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Jan Vermee ten behoeve van de huisarmen in Tilburg een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge en met Lichtmis a.s. een cijns van 12 braspenning uit een huis, hof met schuur en de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerit van Boerden een zijde
de gemeijn straat ander zijde en een einde
erfenis van Jan Sijmons ander einde;
nog uit een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van de weduwe van Peter sBeeren een zijde
erfenis van de weduwe van Peter Hagaerts ander zijde
erfenis van Jan Sijmons en meer anderen een einde
de gemeijn straat ander einde;
nog uit een stuk beemd groot ca 2 bunder genaamd de Sporckt gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Sporckt, aldaar tussen:
erfenis van Willem Willem Mutsaerts een zijde
erfenis van Ariaen Gerit Meeus ander zijde
erfenis van de weduwe van Gerit Jan Maes een einde
die Leije ander einde,
onder voorwaarde, dat Ghijsbrecht voors zijn leven lang dit half mud rogge aan de huisarmen mag uitreiken waar dat nodig is en na zijn dood moeten de meesters van de Heilige Geest het aan de huisarmen uitdelen.
Waneer Henrick of zijn nakomelingen dit half mud rogge zullen lossen, zal men die penningen te weten 24 karolus gulden, wederom uitzetten ten behoeve van de voors armen.

1533, augustus 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832