Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1685-14-8026-19r

Jochem Hendricks cedit aen Anthonij Janssen van Gils ontrent een halff loopensaet erve gelegen aent Creijn ven alhier, aldaer tusschen de erffenisse oost ende noort d erffgenamen de heer Harmon de Roij, suijt de erffgenamen, Denis Daniel Bastiaens, west d erffgenamen Bastiaen Hendricks los ende vrij uijtgenomen wegen etc. en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum ut supra (),

Cooppenn: 32:10:0 voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832