Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-50v

Compareerde voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenaemt Goijaert Joost Heerdens, den welcken heeft geboden sijne klinckende ende blinckende penningen, die hij seijde, sijn eijgen te wesen, omme met ten rechten van naderschappen te lossen, vrijen ende quijten, soo hij doet mits desen, een parceel ackerlants, groot twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, als Jan Joost Heerdens, op den 28e october 1699, voor schepenen alhier, heeft ... gevest, ende opgedragen, aen Peeter Goijaert Heerden, gelovende derhalve ... et bona, in desen alles meer te doen, ende naer te komen, te geven een naderman naer costhume locael, schuldigh ende gehouwden is te doen, actum als voor.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832