Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8185-147v

Adriaen Janssen van Heijst, als momboir, ende Jan Trommelen als toesiender vande teen onmondigh kint, wijlen Anna Adriaen Emmen, daer vader aff is Joost Embreght Daniels, hier mede present, de momboirs met konsent ende decreet vande heeren schepenen alhier, inne dato 20 maert 1702, alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Adriaen Anthonis de jonge, een parceeltien ackerlants, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aent Crijven alhier, oost, suijt, ende west Adriaen Anthonis van Gils, ende noort eenen mesch wegh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den eenentwintichsten martij,

Cooppen 32 voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832