Menu

Documenten

Document R-1706-14-8186-139r

Lendert Antonij Aertssen, voor deen helft, Jan Janssen van Heijst, ende Jan Janssen de Beer, in huwelijck hebbende, Jenneken Janssen van Heijst voor dander helft, cedunt aen Sijken Anthonij van Gils, weduwe van Adriaen Anthonis de Jonge, een halff huijs ende hoff, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, aende Hasselt, oost eenen voetpadt, suijt Antonij Janssen van Gils, west de gemeene straet, ende noort de coopperse in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc.., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negen en twintichsten junij 1707.

Cooppen: 50 gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832